ERP projelerinin başarıya ulaşması için AKEAD Akademi olarak planlanmış eğitimler verilmektedir.

Çevrimiçi / Yüz yüze

Teamvieweraltından, sanal ortamda planlı eğitimler düzenlenmektedir.

 • AKEAD lisansı olan ve güncelleme hizmetini devam ettiren müşterilerimiz
 • AKEAD kanalında olan iş ortaklarımız

Eğitimde katılımcılara örnekler uygulamalar gösterilir.

Eğitim sonrasında sınav uygulanır ve gerekli koşulları sağlayanlarakatılımcı sertifikasıverilir.

Eğitimlerde elektronik ortamda doküman paylaşımı yapılır.

Akademi

ERP Kurumsal Kaynak Planlama’nın Türkiye de başarı oranı %25 tir. Bunun nedenleri incelendiğinde

 1. Yetersiz gereksinim tanımı
 • Yanlış ERP paketi seçimi
 • Gereksiz özelleştirme
 • Çalışanların yeterince eğitilmemesi
 1. Değişime direnç
 2. Organizasyonel anlayışla ulaşamama
 • İş fonksiyonlarının ve süreçlerinin iyi anlaşılmaması
 1. Yetersiz kaynaklar
 • Para, insanlar, yazılım, donanım
 • Üst yönetim desteğinin olmaması
 1. Organizasyonel hazırlık eksikliği
 • Organizasyon, iş süreçleri ve çalışanlar
 1. Yetersiz eğitim ve öğretim

7. Gerçekçi olmayan beklenti

 • Tahmin edilenin üstünde: Uygulama maliyeti ve süresi
 • Tahmin edilenin üzerinde: Avantajlar ve Geri dönüşüm ROI

Başlıkları altında toplanmaktadır.