Ülkemizde çalışma hayatı Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı regüle edilmektedir. SGK aracılığı devlet; istihdamı artırmak ya da en azından mevcut istihdam rakamlarını koruyabilmek adına, işverenlere önemli tutarlarda katkı sağlayan istihdam teşvikleri yasal mevzuat ile hüküm altına alınmıştır.

İşverenlerimiz; bazen mevzuat değişikliklerini güncel olarak takip edemedikleri için, bazen mevzuata uygun olarak operasyonları yürütecek ekibe sahip olamadıkları için, söz konusu teşviklerden yeterince faydalanamamakta, hatta hiç faydalanamadıkları durumlar da yaşayabilmektedir.

SG İSTANBUL Firması’nın sahip olduğu teknolojik alt yapısı; personel istihdamını arttırmaya yönelik

6111 (4447 sayılı kanun geçici 10 uncu madde),

6645 (4447 sayılı kanun geçici 15 inci madde),

17103 (4447 sayılı kanun geçici 19 uncu madde),

27103 (4447 sayılı kanun geçici 19 uncu madde),

2828 (2828 sayılı kanun ek 1 inci madde),

15921 (4447 sayılı kanun 50 nci madde),

46486, 56486, 66486 (5510 Sayılı Kanunun 81 inci maddesinin 2 inci fıkrası),

25510, 16322, 26322 (5510 Sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi)

sayılı istihdam teşviklerinden tam ve hatasız olarak faydalanmayı sağlamaktadır.