service-04

AKEAD

IQV Çözümler / MES – MRE

  • IQV Gateway
  • IQV Data

  • IQV Mes

  • IQV Scada

  • IQV Analysis

  • IQV Analitics

  • IQV Mii

Detaylı Bilgi

Makinelerinizin Verileri İçin Kaynak Oluşturun

Gateway platformu veri kaynakları ile verilerin biriktirildiği IQV Data platformu arasındaki iletişimi ve veri transferini sağlayan platformdur. Üç temel veri kaynağı ile ilgilenir.

CNC; Mitsubishi, Fanuc, Siemens, Heidenhain gibi üretici firmalara ait CNC makinelerinde mevcut olan veriler.  PLC’ler üzerinde oluşan veriler Gateway platformu ile IQV Data platformuna aktarılır.

IIoT; Internet of things (Nesnelerin interneti) tabanlı elektronik donanımlara ait veriler.

Ortam verileri(ısı, sıcaklık, nem, titreşim, gürültü), elektrik verileri, sinyal kulesi verileri gibi bilgiler üretim alanında iş istasyonları üzerinden toplanarak IQV Data platformuna aktarılır.

Üçüncü Parti Uygulamalar; Üretim alanlarında ayrıca kullanılan diğer yazılımlara ait veriler.

ERP(Kurumsal Kaynak Planlama), MRP(Malzeme İhtiyaç Planlaması), MOM(Üretim Operasyon Yönetimi), MES(Üretim Yürütme Sistemi) gibi yazılımlar üzerinden yada PDKS(Personel Devam Kontrol Sistemi) sistemleri üzerinden yatay-dikey yazılım entegrasyonları yapılarak bu sistemlerin IQV Data platformuna aktarımı sağlanır.

Dijital çağ için üretim süreçlerinizi başarıyla hazırlamanıza ve önemli rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olabiliriz. Çözüm ve becerilerimiz, üretim faaliyetlerinizin şeffaflığını, esnekliğini ve kârlılığını artıracaktır.