• Satış
  • iade
  • İstisna (İhracat, yolcu beraberinde ihracat, özel, kamu, hal komisyoncu )
  • Özel Matrah
  • İhraç Kayıtlı
  • SGK
  • Komisyoncu