• Ticari bilgiler, gruplama, riske karar verme, tahsilat şeklini belirleme, irtibat bilgileri detaylı olarak toplanmalıdır