• Ticari ve hukuki uygunluk
  • Sektörel beklentileri karşılama
  • Firmayı kurumsal kimliğe ulaştırma
  • Yetki ve sorumluluklarla çalışma
  • Firmanın iş akışı ve çalışma prensiplerinin yansıtılması