• Giren ürün (Ham madde, Yarı mamul, Mamul… )
  • Kaynaklar (Makine, Personel, Ekipman)
  • Operasyon
  • Çıkan ürün (Yarı mamul, Mamul, Hurda… )